تجهیزات شبکه

مقایسه کالا (0)

موجود نیست

رک 12 یونیت عمق 60

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 12یونیت عمق 80

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 16یونیت عمق 60

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 16یونیت عمق 80

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 20 یونیت عمق 100

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 20 یونیت عمق 60

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 20 یونیت عمق 80

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 24 یونیت عمق 60

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 24 یونیت عمق 80

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 30 یونیت عمق 100

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 30 یونیت عمق 60

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 30 یونیت عمق 80

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 36 یونیت عمق 80

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 38 یونیت مخابراتی

تماس بگیرید

موجود نیست

رک 40 یونیت عمق 60

تماس بگیرید

رک 12 یونیت عمق 60

استاندارد 19 اینچ، درب های جانبی و پشت باز شو با قفل سوئیچی، درب جلو فلزی با قفل طرح ریتال و چرخ قفل..

تماس بگیرید

رک 12یونیت عمق 80

استاندارد 19 اینچ درب های جانبی و پشت بازشو  با قفل سوئیچی درب جلوبا قفل ریتال، فرام فلزی، لول..

تماس بگیرید

رک 16یونیت عمق 60

استاندارد 19 اینچ، درب های جانبی و پشت باز شو، همراه با قفل سوئیچی، درب جلو فلزی با قفل طرح ریتال و ..

تماس بگیرید

رک 16یونیت عمق 80

استاندارد 19 اینچ دربه ای جانبی و پشت بازشو همرا با قفل سوئیچی درب جلو با قفل طرح ریتال، فرام فلزی،..

تماس بگیرید

رک 20 یونیت عمق 100

استاندارد 19 اینچ، درب های جانبی و پشت بازشو همرا با قفل سوئیچی، درب جلو با فرام فلزی، لولای دو تکه ..

تماس بگیرید

رک 20 یونیت عمق 60

استاندارد 19 اینچ، درب های جانبی و پشت باز شو، همراه با قفل سوئیچی، درب جلو فلزی با قفل طرح ریتال و ..

تماس بگیرید

رک 20 یونیت عمق 80

استاندارد 19 اینچ درب های جانبی و پشت بازشو با قفل سوئیچی، درب جلو با فرام فلزی  و لولای دو ت..

تماس بگیرید

رک 24 یونیت عمق 60

استاندارد 19 اینچ، در بهای جانبی و پشت باز شو، همراه با قفل سوئیچی، درب جلو فلزی همرا با شیشه و قفل ..

تماس بگیرید

رک 24 یونیت عمق 80

استاندارد 19 اینچ در بهای جانبی و پشت بازشو همرا با قفل سوئیچی درب جلو، فرام فلزی همراه با شیشه و ل..

تماس بگیرید

رک 30 یونیت عمق 100

استاندارد 19 اینچ، درب های جانبی و پشت بازشو همرا با قفل سوئیچی، درب جلو با فرام فلزی همرا با شیشه ..

تماس بگیرید

رک 30 یونیت عمق 60

استاندارد 19 اینچ، در بهای جانبی و پشت باز شو، همراه با قفل سوئیچی، درب جلو فلزی همرا با شیشه و قفل ..

تماس بگیرید

رک 30 یونیت عمق 80

استاندارد 19 اینچ در بهای جانبی و پشت بازشو همرا با قفل سوئیچی درب جلو، فرام فلزی همراه با شیشه و ل..

تماس بگیرید

رک 36 یونیت عمق 80

استاندارد 19 اینچ در بهای جانبی و پشت بازشو همرا با قفل سوئیچی درب جلو، فرام فلزی همراه با شیشه و ل..

تماس بگیرید

رک 38 یونیت مخابراتی

استاندارد 19 اینچ در پهنای جانبی و پشت بازشو همرا با قفل سوئیچی درب جلو، فرام فلزی همراه با شیشه و ل..

تماس بگیرید

رک 40 یونیت عمق 60

استاندارد 19 اینچ، در بهای جانبی و پشت باز شو، همراه با قفل سوئیچی، درب جلو فلزی همرا با شیشه و قفل ..

تماس بگیرید
نمايش 1 تا 15 از 60 (4 صفحه)

تضمین کالای اصل

امتیاز دهی به خرید شما

خرید کالا بر اساس امتیاز شما

7 روز ضمانت برگشت

در صورت رعایت مفاد مندرج در شرایط استرداد